Santa Melamine Plate

$16.00

Santa Melamine Plate

Shatterproof melamine Santa shaped plate.

Dimension: 9 1/4" x 7 1/4"
Material: Melamine